Трубы горячи деформированные

Трубы горячи деформированные

Наименование R1 Марка Длина Металлобаза Остаток Цена руб./ед.  
от 1т. от 5т. от 10т.
Трубы г/д 38х3 38 Ст20   Москва 4 583
4 583
4 581
4 579
 
Трубы г/д 45х3.5 45 Ст10   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х3.5 45 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х4 45 Ст10   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х4 45 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х5 45 Ст10   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х5 45 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 45х5.5 45 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 51х3.5 51 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 51х4 51 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 51х5 51 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 51х6 51 Ст20   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 57х3.5 57 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 57х3.5 57 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х3.5 57 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х4 57 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х4 57 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х4 09Г2С 57 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 57х5 57 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х5 57 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х6 57 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х6 57 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 57х7 57 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х7 57 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х8 57 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х8 57 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х10 57 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х10 57 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х12 57 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 57х12 57 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 60х3.5 60 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х3.5 60 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х3.5 Ст09Г2С 60 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 60х4 60 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х4 Ст09Г2С 60 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 60х5 60 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х5 60 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х6 60 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х6 60 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 60х8 60 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 60х8 60 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 60х10 60 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 60х14 60 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 60х14 60 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х5 63,5 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 63.5х6 63,5 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 63.5х6 63,5 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 63.5х8 63,5 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х10 63,5 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х10 63,5 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х12 63,5 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х12 63,5 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 63.5х14 63,5 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х3.5 68 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 68х4 68 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 68х5 68 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 68х6 68 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 68х8 68 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х8 68 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х10 68 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х12 68 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х12 68 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 68х14 68 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х3.5 70 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 70х4 70 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 70х5 70 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 70х6 70 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 70х8 70 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х8 70 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х10 70 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х10 70 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х12 70 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х14 70 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х14 70 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х16 70 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 70х16 70 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х4 73 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х4 73 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х4.5 73 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х5 73 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х6 73 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х6 73 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 73х8 73 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х8 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х10 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х12 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х14 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х16 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 73х19 73 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х3.5 76 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х3.5 76 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х4 76 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х4 76 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х4 09Г2С 76 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 76х5 76 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х5 76 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х6 76 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х6 76 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 76х7 76 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х7 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х8 76 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х8 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х10 76 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х10 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х12 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х15 76 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х15 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х16 76 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х16 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 76х18 76 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х4 83 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 83х5 83 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 83х6 83 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 83х8 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х10 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х12 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х14 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х16 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х18 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 83х20 83 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х3.5 89 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х3.5 89 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х3.5 09Г2С 89 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 89х4 89 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х4 89 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х4 09Г2С 89 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 89х4.5 89 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х5 89 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х5 89 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х6 89 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х6 89 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 89х6 09Г2С 89 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 89х7 89 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х7 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х8 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х9 89 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х9 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х10 89 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х10 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х12 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х14 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х18 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х20 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х22 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 89х24 89 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х5 95 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 95х6 95 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 95х8 95 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х8 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х10 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х12 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х14 95 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х14 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х16 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х18 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 95х20 95 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х4 102 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 102х5 102 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 102х6 102 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 102х8 102 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х8 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х10 102 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х10 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х12 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х14 102 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х14 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х16 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х18 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х22 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 102х24 102 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х4 108 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 108х4 108 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 108х4 09Г2С 108 09Г2С   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 108х4.5 108 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х4.5 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х5 108 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х5 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х6 108 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х6 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х6 09Г2С 108 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 108х8 108 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х8 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х10 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х12 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х14 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х16 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х18 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х22 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х25 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 108х28 108 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х4 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х5 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х6 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х7 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х8 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х9 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х10 114 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х10 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х12 114 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х12 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х14 114 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х14 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х18 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х20 114 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х20 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х22 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х25 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 114х28 114 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х5 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х6 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х8 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х10 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х12 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х14 121 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х14 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х16 121 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х16 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х18 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х20 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х22 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х24 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х25 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 121х28 121 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х5 127 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х5 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х6 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х8 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х10 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х12 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х14 127 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х14 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х16 127 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х16 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х18 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х20 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х22 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х25 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х28 127 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х28 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 127х30 127 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х4 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х5 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х6 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х7 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х8 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х10 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х12 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х14 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х16 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х18 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х20 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х25 133 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х25 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х28 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 133х30 133 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х5 140 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х5 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х6 140 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х6 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х8 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х10 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х12 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х14 140 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х14 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х16 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х18 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х20 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х22 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х24 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х25 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х28 140 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 140х30 140 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х5 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х6 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х8 146 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х8 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х10 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х12 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х14 146 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х14 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х16 146 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х20 146 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х28 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 146х30 146 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х5 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х8 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х10 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х12 152 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х12 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х14 152 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х14 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х16 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х18 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х20 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х22 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х25 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х28 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х30 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 152х36 152 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х5 159 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х5 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х5 09Г2С 159 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 159х6 159 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х6 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х6 09Г2С 159 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 159х7 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х8 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х8 09Г2С 159 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 159х10 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х12 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х16 159 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х16 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х18 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х20 159 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х20 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х22 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х25 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х28 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х30 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х32 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х36 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 159х40 159 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х6 168 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х6 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х7 168 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х7 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х8 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х10 168 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х10 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х12 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х14 168 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х14 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х16 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х18 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х20 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х22 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х25 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х28 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х30 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х36 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 168х40 168 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х6 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х8 180 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х8 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х12 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х14 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х16 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х18 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х20 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х22 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х24 180 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х24 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х28 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х30 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 180х36 180 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х6 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х8 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х10 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х12 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х15 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х16 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х20 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х25 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х30 194 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х30 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х36 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 194х40 194 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х8 203 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х8 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х10 203 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х10 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х16 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х20 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х25 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х30 203 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х30 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х36 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 203х45 203 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х6 219 Ст20   Москва 3 500
3 500
3 498
3 495
 
Трубы г/д 219х6 09Г2С 219 09Г2С   Москва 3 625
3 625
3 623
3 620
 
Трубы г/д 219х7 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х7 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х8 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х8 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х8 09Г2С 219 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 219х9 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х9 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х10 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х10 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х10 09Г2С 219 09Г2С   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 219х12 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х14 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х16 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х18 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х18 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х20 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х20 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х22 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х25 219 Ст10   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х25 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х30 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х32 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х36 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х40 219 Ст20   Москва 3 250
3 250
3 248
3 245
 
Трубы г/д 219х50 219 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 245х8 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х9 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х10 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х12 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х14 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х16 245 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х16 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х18 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х20 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х22 245 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 245х36 245 Ст20   Москва 3 541
3 541
3 539
3 537
 
Трубы г/д 245х40 245 Ст20   Москва 3 541
3 541
3 539
3 537
 
Трубы г/д 273х7 273 Ст20   Москва 3 541
3 541
3 539
3 537
 
Трубы г/д 273х8 273 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х8 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х9 273 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х9 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х10 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х12 273 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х12 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х14 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х16 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х18 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х20 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х22 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х25 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х28 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х30 273 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 273х40 273 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 299х8 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х10 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х12 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х14 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х16 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х20 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х22 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х25 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х30 299 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 299х32 299 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 299х36 299 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 299х40 299 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 299х45 299 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 299х50 299 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 325х8 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х8 Ст09Г2С 325 Ст09Г2С   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 325х9 325 Ст10   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х9 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х10 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х12 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х14 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х16 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х18 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х20 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х22 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х25 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х30 325 Ст20   Москва 3 375
3 375
3 373
3 370
 
Трубы г/д 325х36 325 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 325х40 325 Ст20   Москва 3 708
3 708
3 706
3 704
 
Трубы г/д 351х9 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х10 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х12 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х16 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х20 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х25 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х30 351 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 351х36 351 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 351х40 351 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 377х9 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х10 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х14 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х16 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х20 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х25 377 Ст10   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х25 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х30 377 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 377х36 377 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 377х40 377 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 377х50 377 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 402х10 402 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 402х12 402 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 402х16 402 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 402х20 402 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 402х30 402 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 402х40 402 Ст10   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 402х40 402 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 426х9 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х10 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х12 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х14 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х16 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х18 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х20 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х25 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х30 426 Ст20   Москва 3 458
3 458
3 456
3 454
 
Трубы г/д 426х40 426 Ст20   Москва 3 750
3 750
3 748
3 745
 
Трубы г/д 450х20 450 Ст20   Москва 5 291
5 291
5 289
5 287
 
Трубы г/д 450х25 450 Ст20   Москва 5 291
5 291
5 289
5 287
 
Трубы г/д 450х40 450 Ст10   Москва 5 291
5 291
5 289
5 287
 
Трубы г/д 450х40 450 Ст20   Москва 5 291
5 291
5 289
5 287
 
Трубы г/д 450х50 450 Ст20   Москва 5 291
5 291
5 289
5 287
 
Трубы г/д 530х25 530 Ст20   Москва 6 125
6 125
6 123
6 120
 
Трубы г/д 530х40 530 Ст20   Москва 6 125
6 125
6 123
6 120
 

Печать   Электронная почта